Reede, 21. oktoober, 2016   

Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste kaitsmiseks. Audiitorkogu kui avalik-õiguslik juriidiline isik loodi 1999. aastal. Enne seda täitis samu ülesandeid Audiitortegevuse nõukogu.

Audiitorkogu liikmeteks on kõik audiitorite nimekirja kantud füüsilisest isikust audiitorid. Käesoleval hetkel on Audiitorkogul üle 500 liikme. Audiitorkogu juhib 7 liikmeline juhatus, kes on valitud Audiitorkogu liikmete seast.

Audiitorite auditeerimise ja kutse-eetika nõuded on fikseeritud Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) standarditel. Auditeerimise ja kutse-eetika nõuete järgimine on kõigile Audiitorkogu liikmetele kohustuslik.

 Viimased uudised:   Tartu mnt 50 V korrus  /  tel.: 6 645 180  /  E-post:
In English