Audiitorbüroo Fides OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10051145
Tegevusloa number: 234

Kontaktandmed

Aadress: Vanemuise 21A, Tartu
E-posti aadress: vilja@fides.ee
Telefon: +372 742 7333
Veebileht: www.fides.ee

Tegevus

Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: No

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu