Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers

Üldandmed

Äriregistri kood: 10142876
Tegevusloa number: 6

Kontaktandmed

Aadress: Tatari 1, Tallinn
E-posti aadress: ee_info@pwc.com
Telefon: +372 614 1800
Veebileht: www.pwc.com

Tegevus

Tegevusalad: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine
Majandusharud: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika
Osutatava teenuse liigid: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Yes
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu