Osaühing Tšeglok

Üldandmed

Äriregistri kood: 10465415
Tegevusloa number: 153

Kontaktandmed

Aadress: Asunduse tn 15-16, Tallinn
E-posti aadress: tseglok@gmail.com
Telefon: +372 685 3723

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: No

Vandeaudiitorid

Menu