Rödl & Partner Audit Osaühing

Üldandmed

Äriregistri kood: 10585817
Tegevusloa number: 2

Kontaktandmed

Aadress: Tartu mnt 13, Tallinn
E-posti aadress: tallinn@roedl.ee
Telefon: +372 680 5620
Veebileht: www.roedl.ee

Tegevus

Tegevusalad: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine, õigusnõustamine, raamatupidamine
Majandusharud: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika, kaubandus, MTÜ-d ja sihtasutused, pangandus ja finants, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Osutatava teenuse liigid: mitterahalise sissemakse hindamine, erikontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: No

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/RoedlEstonia/
Menu