Villems & Partnerid OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11417826
Tegevusloa number: 80

Kontaktandmed

Aadress: Mustamäe tee 46, Tallinn
E-posti aadress: audit@villems.ee
Telefon: +372 601 0994

Tegevus

Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Yes
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu