Tehe OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11894302
Tegevusloa number: 166

Kontaktandmed

Aadress: Kajaka 6, Kärdla
E-posti aadress: ene.leht@gmail.com
Telefon: +372 520 0905

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: No

Vandeaudiitorid

Menu