Finance Art OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11896264
Tegevusloa number: 177

Kontaktandmed

Aadress: Rõõmu tee 19, Tartu
E-posti aadress: inga.tonisson@finart.ee
Telefon: +372 5649 5081

Tegevus

Tegevusalad: audiitorteenused, finants- ja ärinõustamine, raamatupidamine
Majandusharud: ehitus ja kinnisvara, kaubandus, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika
Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: No

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu