Kairi Luigelaht-Teder

Kairi on olnud enam kui 10 aastat audiitor ning seeläbi saadud kogemus on väga mitmekülgne – auditeerida on tulnud mitmesuguste tegevusaladega ettevõtteid, mis on erinenud oma suuruse, struktuuri kui ka aruandlusraamistiku poolest. Kairi kompetentside hulka kuuluvad Eesti hea raamatupidamise tava, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid kui ka riigi raamatupidamise üldeeskiri. Lisaks audititele ja ülevaatustele on ta teostanud erinevaid töövõtte nagu pakendiaruande audiitorkontroll ning ELi rahastatud projektide auditid.

Üldandmed

Tegevusloa number: 546
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus): Tartu Ülikool, Ettevõttemajandus
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor
Liikmelisus organisatsioonides: Audiitorkogu

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

Menu