Ree Teinberg

Reel on raamatupidamis- ja auditeerimiskogemus nii era- kui ka avaliku sektori auditeerimises. Ta on auditeerinud suuri rahvusvahelisi kontserne ja väiksemaid kodumaiseid ettevõtteid. Viimastel aastatel on ta auditeerinud nii IFRSi kui ka kohalikke arvestuspõhimõtteid järgivaid kliente. Ree on osalenud avaliku sektori projektides nagu siseauditid ja ELi rahastatud projektide auditid.

Üldandmed

Tegevusloa number: 625
Haridus: Kõrgharidus (magistrikraad): Tallinna Tehnikaülikool, MBA ärijuhtimine
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor
Liikmelisus organisatsioonides: Audiitorkogu

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: ree.teinberg@auditconsult.ee
Telefon: +372 521 4391
Sotsiaalmeedia: auditconsult.ee

Avaldatud artiklid:
Menu