Audit Partner OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10593998
Tegevusloa number: 87

Kontaktandmed

Aadress: Pärnu mnt 31, Tallinn
E-posti aadress: info@auditpartner.ee
Telefon: +372 641 0805
Veebileht: www.auditpartner.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, finants- ja ärinõustamine, raamatupidamine
Majandusharu erioskused: ehitus ja kinnisvara, kaubandus, teenusmajandus s.h IT
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü