Audiitorkontroll OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 14009625
Tegevusloa number: 274

Kontaktandmed

Aadress: Mõisa 4-2, Tallinn 13522
E-posti aadress: krista@rewilo.ee
Telefon: +372 5346 7462
Veebileht: www.rewilo.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü