Kersti Torp

Üldandmed

Vandeaudiitori nr: 321
Haridus:
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor
Liikmelisus organisatsioonides:

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: kersti@ktaudit.ee
Telefon: +372 505 6951
Sotsiaalmeedia:
Avaldatud artiklid:
Menüü