Arvestusalaste uurimustööde konkursi 2018 hindamiskomisjoni otsusega jaotus konkursi auhinnafond 3700 eurot alljärgnevate tööde vahel:

• Parim arvestusalane uurimustöö kategoorias magistri- ja doktoritööd: Kadri Lenk magistritöö Aineprogrammi väljatöötamine ainele „Arvestuse ja rahanduse automatiseerimine“ (juhendaja Eduard Ševtšenko) – hindamiskomisjoni üksmeelne arvamus.

• Parim arvestusalane uurimustöö kategoorias lõpu- ja bakalaureusetööd: Elli Soosaar lõputöö Masintöödeldavate arvete kasutuselevõtt kaubandusettevõttes (juhendaja: Diana Tandru) – hindamiskomisjoni antud väärtuspunktide kaalumise tulemusena.

• Eriauhind „Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö“: Kaidi Kallaste doktoritöö Kutsekvalifikatsiooni omistamise praktika ja raamatupidamise kui kutseala areng Eestis (juhendaja: Jaan Alver) – hindamiskomisjoni üksmeelne arvamus.

• Eriauhind „Parim audiitortegevuse alane uurimustöö“: Maris Ode magistritöö Suurandmete analüüsi võimalused finantsauditi läbiviimisel (juhendaja: Sergei Tšistjakov) – hindamiskomisjoni üksmeelne arvamus.

• Eriauhind „Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus“ jäi välja andmata

Menüü