Kinnitatud standardid, mis hakkavad lähitulevikus kehtima

Rahvusvaheline auditeerimise standard (eesti)* 315 (muudetud 2019) olulise väärkajastamise riskide tuvastamine ja hindamine (pdf) - kehtib 15. detsembril 2021 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta

Vastavad ja järgnevad muudatused teistes rahvusvahelistes standardites seoses ISA 315 muutmisega (pdf)

 

Rahvusvaheline seotud teenuste standard 4400 (muudetud) kokkuleppeliste protseduuride töövõtud (pdf) - kehtib kokkuleppeliste protseduuride töövõttude puhul, mille töövõtutingimused lepitakse kokku 1. jaanuaril 2022 või pärast seda

Menüü