Osaühing Audiitorfirma Klea

Üldandmed

Äriregistri kood: 10295692
Tegevusloa number: 18

Kontaktandmed

Aadress: Rüütli 51, Pärnu
E-posti aadress: klea@klea.ee
Telefon: +372 449 0915
Veebileht: www.klea.ee

Tegevus

Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Yes
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu