BDO Eesti AS

BDO kutsumus on aidata inimestel areneda, iga päev. See on fundamentaalne põhjus, miks me olemas oleme ning põhimõte, mis ühendab nii meie kliente kui ka meie töötajaid. Tänu rahvusvahelisele haardele ja pikale kohalikule kogemusele suudame toetada Teie äritegevust professionaalsete teenustega järgmistes valdkondades: * Vandeaudiitori kutseteenused * Raamatupidaja kutseteenused ning palga- ja personaliarvestus * Maksu- ja õigusnõustamine * Finants- ja tehingunõustamine * Juhtimis- ja ärinõustamine * Koolitus- ja lektroriteenused. Tegutseme nimetatud teenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõttena alates 1991. aastast.

Üldandmed

Äriregistri kood: 10309827
Tegevusloa number: 1

Kontaktandmed

Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn
E-posti aadress: adm@bdo.ee
Telefon: +372 627 5500
Veebileht: www.bdo.ee

Tegevus

Tegevusalad: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine, IT-nõustamine, siseaudit, õigusnõustamine, raamatupidamine
Majandusharud: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika, kaubandus, kindlustus, MTÜ-d ja sihtasutused, pangandus ja finants, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Osutatava teenuse liigid: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit, korteriühistu revisjon
Leping avaliku huvi üksusega: No
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/BDOeesti/, https://www.linkedin.com/company/bdo-estonia
Menu