Aktsiaselts BDO Eesti

BDO kutsumus on aidata inimestel areneda, iga päev. See on fundamentaalne põhjus, miks me olemas oleme ning põhimõte, mis ühendab nii meie kliente kui ka meie töötajaid. Tänu rahvusvahelisele haardele ja pikale kohalikule kogemusele suudame toetada Teie äritegevust professionaalsete teenustega järgmistes valdkondades: * Vandeaudiitori kutseteenused * Raamatupidaja kutseteenused ning palga- ja personaliarvestus * Maksu- ja õigusnõustamine * Finants- ja tehingunõustamine * Juhtimis- ja ärinõustamine * Koolitus- ja lektroriteenused. Tegutseme nimetatud teenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõttena alates 1991. aastast.

Üldandmed

Äriregistri kood: 10309827
Tegevusloa number: 1

Kontaktandmed

Aadress: Veskiposti 2, 10138 Tallinn
E-posti aadress: adm@bdo.ee
Telefon: +372 627 5500
Veebileht: www.bdo.ee

Tegevus

Tegevusalad: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine, IT-nõustamine, õigusnõustamine, raamatupidamine
Majandusharud: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, kaubandus, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus, monitoorimine(+)
Osutatava teenuse liigid: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: No
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/BDOeesti/, https://www.linkedin.com/company/bdo-estonia
Menu