Margit Viks

Margit töötab BDO-s alates 2012. aasta novembrist. Margit omab pikaajalist kogemust alates erinevates tegevusvaldkondades tegutsevate ettevõtete (sh börsiettevõtted ning avaliku sektori ettevõtted) raamatupidamise aastaaruannete (sh konsolideeritud) auditeerimisel, mis on koostatud kas Eesti hea raamatupidamistava või IFRS põhimõtete alusel. Margit omab kogemust ka projektiauditite ning pakendiaruannete audiitorkontrolli osas.

Üldandmed

Tegevusloa number: 526
Haridus: Tartu Ülikool; BA ettevõttemajandus
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor
Liikmelisus organisatsioonides:

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: margit.viks@bdo.ee
Telefon: +372 5183 989
Skype: margit.viks@bdo.ee
Sotsiaalmeedia: www.bdo.ee
https://www.facebook.com/BDOeesti/
https://www.linkedin.com/company/bdo-estonia
Avaldatud artiklid:
Menu