Osaühing Infora

Üldandmed

Äriregistri kood: 10356749
Tegevusloa number: 51

Kontaktandmed

Aadress: Tallinna 19/21, Viljandi
E-posti aadress: infora@infora.ee
Telefon: +372 433 7787

Tegevus

Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Yes
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu