T. Simo Konsultatsioonid OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10801540
Tegevusloa number: 116

Kontaktandmed

Aadress: Soinaste 4, Tartu
E-posti aadress: tiit@simo.ee
Telefon: +372 730 4727

Tegevus

Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: No

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu