HLB Expertus KLF OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 12174550
Tegevusloa number: 241

Kontaktandmed

Aadress: Narva mnt 7A, Tallinn
E-posti aadress: eve@expertus.ee
Telefon: +372 512 1800

Tegevus

Osutatava teenuse liigid: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Yes
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menu