Osaühing Audiitoribüroo Revisor

Kuigi oleme   väike büroo, saab öelda, et meie suurus peitub  kogemuste- ja teadmistepagasis. Viimast kinnitab ka asjaolud, et oleme läbinud audiitorettevõtete kvaliteedikontrolli parima võimaliku tulemusega. Meie klientide hulgas on nii väikesi kui ka suuri ettevõtteid. Kliendid asuvad üle Eesti ning tegutsevad  erinevates valdkondades. Usume, et hea audiitor ei ole pelgalt kontrollija, vaid ka usaldusvärne partner.  Soovime Teile pakkuda omapoolset professionaalset tuge selliselt, et meie vahel tekiks ja säiliks vahetu ja isiklik suhe. 

Üldandmed

Äriregistri kood: 10002945
Tegevusloa number: 38

Kontaktandmed

Aadress: Tartu 3, Viljandi linn
E-posti aadress: revisor@revisor.ee
Telefon: +372 433 6064
Veebileht: revisor.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused
Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü