Audiitorkogu president

Audiitorkogu president esindab Audiitorkogu (v.a järelevalvelistes küsimustes) ning korraldab Audiitorkogu juhatuse tööd.

Märt-Martin Arengu (2014-...)

Märt-Martin valiti Audiitorkogu presidendiks 2014. aastal. Enne seda töötas ta vandeaudiitorina Ernst & Young Baltic AS-is, osaledes samas aktiivselt ka mitmetes Audiitorkogu komisjonides. Audiitorkogu presidendina on Märt-Martin seadnud oma prioriteediks audiitortegevuse ja selle väärtuse laiema tutvustamise avalikkuses, samuti hea koostöö kutseühenduse liikmete ning Audiitorkogu ja koostööpartnerite vahel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Menüü