Audiitoriks saab läbi praktika

Ehkki audiitori õppekava on nii mõneski maailma ülikoolis ning ka Eestis on võimalik selles valdkonnas erinevaid õppeaineid võtta, siis audiitoriks saamine toimub läbi praktiseerimise kogenud kolleegide kõrval. Tänu sellele on audiitortegevuses siiani ainuvõimalik karjäärimudel „õpipoisist selliks, sellist meistriks“.

Milline on audiitor?

Tüüpiline audiitor on finants- või majandusharidusega. Üldjuhul eeldatakse töökonkurssidel kandideerijatelt vähemalt lõpetamisjärgus olevat bakalaureusekraadi ning majandusaasta aruande koostamise ja tõlgendamise oskust. Siiski on formaalsed „sisenemispiirangud“ pigem madalad ning tipp-audiitoritegi seas on väga erineva kõrgharidusega inimesi.

Audit on parimatele!

Suuremad audiitorfirmad värbavad tööjõudu regulaarselt. Isiksusliku ja vaimse võimekuse osas on nõudmised töötajatele kõrged väga põhjalikult otsitakse ja hinnatakse kandidaatide:

  • analüüsi- ja sünteesioskust nii probleemide tuvastamisel kui lahendamisel;
  • suhtlemis- ja eneseväljendusoskust oma mõtete ja seisukohtade esitamisel, kaitsmisel ja näitlikustamisel;
  • projekti- ja enesejuhtimise suutlikkust.

Tiheda konkursisõela läbinud pääsevad juba üsna kiiresti reaalseid tööülesandeid täitma mõne ettevõtte auditi tiimi liikmena.

Elumuutev kogemus

Ka neile, kes pikas perspektiivis ei näe end töötamas audiitorina, on praktilise audiitortegevuse kogemus tulevases tööelus hindamatu väärtusega – üle poolte maailma 100 suurima ettevõtte finantsjuhtidest alustasid oma karjääri audiitorina!

Kõrgeim tase – vandeaudiitor

Pärast kolme aastat audiitori assistendina töötamist saab taotleda vandeaudiitori kutset. Selleks tuleb sooritada kaheksast osast koosnev kutseeksam. Viimastel aastatel on eksami edukalt sooritanud keskmiselt 15–20 inimest aastas.

Menüü