Revisjoni juhend

Audiitorkogu on välja töötanud arvestusalase revisjoni juhendi ( pdf | doc ), toetamaks kõiki ühinguid, kellel on seadusest tulenev kohustus korraldada majandusaasta aruande revisjon. Juhend täpsustab audiitortegevuse seaduse §531 sätteid arvestusalase revisjoni kohustuslike elementide osas, kui revisjoni objektiks on majandusaasta aruanne. Juhendis on esitatud majandusaasta aruande revisjoni kohustuslikud elemendid pakkumaks revisjoni teostajale praktilist tuge.

Lähtudes korteriühistustest kui suurimast huvigrupist, on juhendis sisalduv näidisprotseduuride loetelu kujundatud ennekõike korteriühistute revisjoni eripära silmas pidades, ent ka muude organisatsioonide või ettevõtete revisjonide kujundamisel saab nendest protseduuridest inspiratsiooni ammutada.

Revisjoni juhendit ja revisjoni läbiviimist tutvustavate koolituste tellimiseks võtke meiega ühendust info@audiitorkogu.ee

Menüü