Auditikalkulaator

Raamatupidamiskohuslasele on teatud tegevus/finantsnäitajate ületamisel seadusega ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus.

Audit on kohustuslik:
  • enam kui kahe aktsionäriga aktsiaseltsile;
  • kohaliku omavalitsuse üksusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale;
  • AudS § 91 lg 4 / § 92 lg 2 toodud sihtasutusele ning
  • äriühingule, milles riigil on otsustusõigus.

Osaühingu ja vähem kui kolme aktsionäriga aktsiaseltsi auditi/ülevaatuse kohustust saad kontrollida kui sisestad allpool oma ettevõtte näitajad.

Müügitulu või tulu

Varad bilansipäeva seisuga

Keskmine töötajate arv

Tulemus

Ei
Vastavalt seadusele ei tule ettevõttes läbi viia auditit ega ülevaatust
Rohkem informatsiooni ›
Menüü