Auditikalkulaator

Raamatupidamiskohuslasele on teatud tegevus/finantsnäitajate ületamisel seadusega ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus.

Audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale, AudS § 91 lg 4 / § 92 lg 2 toodud sihtasutusele ning äriühingule, milles riigil on otsustusõigus.

Osaühingu auditi/ülevaatuse kohustust saad kontrollida kui sisestad allpool oma ettevõtte näitajad.

Müügitulu või tulu

Varad bilansipäeva seisuga

Keskmine töötajate arv

Tulemus

Ei
Vastavalt seadusele ei tule ettevõttes läbi viia auditit ega ülevaatust
Rohkem informatsiooni ›
Menüü