Metodoloogiakomisjoni näidispõhjad

 

 • Audit
 • Arvamuse näidised
 1. Suurettevõtja ja keskmise suurusega ettevõtja aruannete näidised (lisatud 21.06.2021) märkuseta lühike (täiendatud 26.01.2022)  märkuseta pikk, märkusega, vastupidine, loobumine, grupiaudit 
  • ingliskeelne tõlge (lisatud 04.01.2022) (docx)
 2. Väikeettevõtja aruannete näidised (uuendatud 30.12.2020): märkuseta lühike, märkuseta pikk, märkusega, vastupidine, loobumine, grupiaudit 
 3. Kohalike omavalitsuste aruannete näidised (uuendatud 30.12.2020): KOV aruanne  
 • Esitiskiri
 1. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi audit (uuendatud 27.01.2022) (docx)
 2. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi (inglise keeles) uuendatud (27.01.2022) (docx
 • Leping
 1. Kliendileping kohustusliku auditi osutamiseks uuendatud (30.12.2020) (docx)
 2. Kommenteerimiseks! Lepingu ülesütlemise avalduse näidissõnastus (lisatud aprill 2020 (docx)
 3. Seletuskiri auditi ja ülevaatuse audiitorteenuse kliendilepingu juurde (doc)
 • Muud kasulikku
 1. Uus! Olulise väärkajastamise riski tuvastamine ja hindamine finantsaruande ja väite tasandil (xlsx)
 2. Arvestushinnangute dokumenteerimise abifail ISA 540 (muudetud) (lisatud 19.11.2020) (xlsx)
 3.  Ülevaade kliendi, eelmise ja praeguse audiitori koostööst audiitori vahetumisel + näidispõhjad (lisatud 07.05.2020) (docx)
 4. Näidisvorm järelepärimine majandusüksuse juristile (lisatud september) 2019(docx)
 5. Pangapäringu näidispõhi (uuendatud 11.11.2015) (doc)
 6. Vandeaudiitori kohustused auditi töövõttudes seoses majandusüksuse tegevuse jätkuvusega (uuendatud okt.2016) (doc)
 7. Näidistööpaber töösuhete tunnuste tuvastamiseks (xlsx)
 • Ülevaatus
 1. Arvamuse näidised ISRE 2400 eesti ja inglise keeles (lisatud 13.04.2015) (docx)
 2. Esitiskiri Juhtkonna esitiskirja näidispõhi ISRE (uuendatud 30.03.2022) (docx)              (inglise keeles) (docx)
 3. Kliendileping ülevaatuse audiitorteenuse osutamiseks ISRE (lisatud 23.01.2015) (doc)
 • Pakendiaruande audiitorkontroll
 1. Kommenteerimiseks! Kliendileping pakendiaruande audiitorkontrolli osutamiseks (muudetud 20.05.2021) (docx)
 2. Kommenteerimiseks! Pakendiaruande audiitorkontrolli juhend (täiendatud 03.02.2023) (docx)
 • Inspekteerimine
 1. Audiitorettevõtja kvaliteedikontrolli poliitikate ja -protseduuride inspekteerimise aruanne (doc)
 • Elektrointensiivsus
 1. Näidisaruanne EMTAle esitatava elektri-/gaasitarbimise intensiivsusaruande kontrolli kohta (täpsustatud 03.02.2023)  (docx)
 • VASPide audiitorkontroll sh omavahendid
 1. Kommenteerimiseks! Raampõhimõtted ekspertide kaasamiseks VASPide auditeerimisel (docx)
 2. Kommenteerimiseks! Eksperdi kaasamisel VASP-i auditis võimalikud täiendavad lepingu punktid (docx)
 3. Kommenteerimiseks! kliendileping VASP-i omavahendite nõuete täitmise audiitorkontrolliks (docx)
 4. Kommenteerimiseks! Eksperdi kaasamisel audiitori ja eksperdi vahelise lepingu näidisstruktuur (docx)
 5. Kommenteerimiseks! Näidispõhi omavahendite nõuete täitmise kontrolli aruanne piiratud kindlustunne (docx)
 • Elektriettevõtja tegevusalade aruanne
 1. Põhjendatud kindlustunne ISA 800
  1. Leping (kommenteerimiseks) (docx) lisatud 25.04.2023
  2. Esitiskiri (kommenteerimiseks) (docx) lisatud 25.04.2023
  3. Aruanne (kommenteerimiseks) (docx) lisatud 25.04.2023
 2. Piiratud kindlustunne ISAE 3000
  1. Leping (kommenteerimiseks) (docx) lisatud 25.04.2023
  2. Esitiskiri (kommenteerimiseks) (docx) lisatud 25.04.2023
  3. Aruanne (kommenteerimiseks) (docx) lisatud 25.04.2023
Menüü