Metodoloogiakomisjoni näidispõhjad

 1. Suurettevõtja ja keskmise suurusega ettevõtja audiitori aruande näidis majandusaastate kohta, mis algasid 1.06.2020 ja hiljem (lisatud 21.06.2021) (docx)
 2. Kommenteerimiseks! Arvestushinnangute dokumenteerimise abifail ISA 540 (muudetud) (lisatud 19.11.2020) (xlsx)
 3. Kommenteerimiseks! Ülevaade kliendi, eelmise ja praeguse audiitori koostööst audiitori vahetumisel + näidispõhjad (lisatud 07.05.2020) (docx)
 4. Näidisvorm järelepärimine majandusüksuse juristile (docx) lisatud september 2019
 5. Näidisaruanne EMTAle esitatava elektri-/gaasitarbimise intensiivsusaruande kontrolli kohta (täpsustatud 30.12.2020)  (docx)
 6. Sõltumatu audiitori aruande vormid, mis kehtivad 15.12.2016 või pärast seda lõppevate perioodide finantsaruannete audititele: märkuseta lühike, märkuseta pikk, märkusega, vastupidine, loobumine, grupiaudit, KOV aruanne - uuendatud 30.12.2020
 7. Ingliskeelsed sõltumatu audiitori aruande vormid 15.12.2016 või hiljem lõppevate perioodide finantsaruannete audititele märkuseta lühike, grupiaudit, märkusega, vastupidine, loobumine - uuendatud 27.01.2021
 8. Sõltumatu vandeaudiitori ülevaatuse aruande vormid - eesti ja inglise keeles; ISRE (muudetud) - finantsperioodid alates 31.12.2014 (lisatud 13.04.2015) (docx)
 9. Kliendileping kohustusliku auditi osutamiseks (docx) - uuendatud 30.12.2020
 10. Kliendileping ülevaatuse audiitorteenuse osutamiseks ISRE (muudetud) (lisatud 23.01.2015) (doc)
 11. Kommenteerimiseks! Kliendileping pakendiaruande audiitorkontrolli osutamiseks (muudetud) (lisatud 20.05.2021) (docx)
 12. Kommenteerimiseks! Lepingu ülesütlemise avalduse näidissõnastus (docx) lisatud aprill 2020
 13. Seletuskiri auditi ja ülevaatuse audiitorteenuse kliendilepingu juurde (doc)
 14. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit  (docx) - majandusaastatele alates 2020 (lisatud november 2020)
 15. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit  (doc) - kuni 2019 majandusaasta kohta
 16. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - ISRE (muudetud) (docx) - majandusaastatele alates 2020 (lisatud november 2020)
 17. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - ISRE (muudetud) (lisatud 23.01.2015) (doc) - kuni 2019 majandusaasta kohta
 18. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit ja ülevaatus (inglise keeles) (doc) - uuendatud 01.02.2021
 19. Pangapäringu näidispõhi (uuendatud 11.11.2015) (doc)
 20. Auditi tõendusmaterjali hankimiseks kasutatavate päringute näidispõhjad (doc)
 21. Vandeaudiitori kohustused auditi töövõttudes seoses majandusüksuse tegevuse jätkuvusega (uuendatud okt.2016) (doc)
 22. Audiitorettevõtja kvaliteedikontrolli poliitikate ja -protseduuride inspekteerimise aruanne (doc)
 23. Kommenteerimiseks! Pakendiaruande audiitorkontrolli juhend (täiendatud 14.06.2021) (docx)
 24. Näidistööpaber töösuhete tunnuste tuvastamiseks (xlsx)
Menüü