1. Kommenteerimiseks! Ülevaade kliendi, eelmise ja praeguse audiitori koostööst audiitori vahetumisel + näidispõhjad (lisatud 07.05.2020) (docx)
 2. Kommenteerimiseks! Näidisvorm järelepärimine majandusüksuse juristile (docx) lisatud september 2019
 3. Kommenteerimiseks Näidisaruanne EMTAle esitatava elektri-/gaasitarbimise intensiivsusaruande kontrolli kohta (täpsustatud 10.03.2020)  (docx)
 4. Sõltumatu audiitori aruande vormid, mis kehtivad 15.12.2016 või pärast seda lõppevate perioodide finantsaruannete audititele: märkuseta lühike, märkuseta pikk, märkusega, vastupidine, loobumine, grupiaudit, KOV aruanne - uuendatud jaanuar 2019!
 5. Ingliskeelsed sõltumatu audiitori aruande vormid 15.12.2016 või hiljem lõppevate perioodide finantsaruannete audititele märkuseta lühike, grupiaudit, märkusega, vastupidine, loobumine
 6. Kliendileping kohustusliku auditi osutamiseks (doc) - lisatud 19.02.2018
 7. Kliendileping ülevaatuse audiitorteenuse osutamiseks ISRE (muudetud) (lisatud 23.01.2015) (doc)
 8. Kliendileping pakendiaruande audiitorkontrolli osutamiseks (täiendatud 06.03.2019) (doc)
 9. Seletuskiri auditi ja ülevaatuse audiitorteenuse kliendilepingu juurde (doc)
 10. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit  (doc)
 11. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - ISRE (muudetud) (lisatud 23.01.2015) (doc)
 12. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit ja ülevaatus (inglise keeles) (doc)
 13. Sõltumatu vandeaudiitori auditi aruande vormid - eesti ja inglise keeles (doc)
 14. Sõltumatu vandeaudiitori auditi aruanne - KOV (sh grupiaudit) (doc)
 15. Sõltumatu vandeaudiitori ülevaatuse aruande vormid - eesti ja inglise keeles; ISRE (muudetud) - finantsperioodid alates 31.12.2014 (lisatud 13.04.2015) (doc) ja finantsperioodid kuni 31.12.2014 (doc)
 16. Pangapäringu näidispõhi (uuendatud 11.11.2015) (doc)
 17. Auditi tõendusmaterjali hankimiseks kasutatavate päringute näidispõhjad (doc)
 18. Vandeaudiitori kohustused auditi töövõttudes seoses majandusüksuse tegevuse jätkuvusega (uuendatud okt.2016) (doc)
 19. Audiitorettevõtja kvaliteedikontrolli poliitikate ja -protseduuride inspekteerimise aruanne (doc)
 20. Pakendiaruande audiitorkontrolli juhtkonna esitiskirja ja sõltumatu vandeaudiitori aruande näidisvormid (doc) (uuendatud 06.03.2019)
 21. Näidistööpaber töösuhete tunnuste tuvastamiseks (xlsx)
Menüü