Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid, mis kehtivad 14.12.2016 või enne seda lõppenud perioodide finantsaruannete audititele

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite eessõna (pdf)

Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeks (pdf) (kehtib kuni 30.06.2018)

Kvaliteedikontrolli standard (ISQC1) (pdf) (kehtib kuni 30.06.2018)

Kindlustandvate teenuste rahvusvaheline raamistik (pdf)

Auditeerimise standardid:
standardi täisnimetus on esitatud pdf-dokumendis       

ISA (EE) 200 üldised eesmärgid (pdf) ISA (EE) 210 töövõtu tingimused (pdf)
ISA (EE) 220 kvaliteedi kontroll (pdf)   ISA (EE) 230 auditi dokumentatsioon (pdf)
ISA (EE) 240 pettustega seonduv (pdf) ISA (EE) 250 seaduste nõuded (pdf)
ISA (EE) 260 infovahetus valitsejatega (pdf) ISA (EE) 265 valitsejad, sisekontroll (pdf)
ISA (EE) 300 auditi planeerimine (pdf) ISA (EE) 315 väärkajastamise riskid (pdf)
ISA (EE) 320 olulisus (pdf) ISA (EE) 330 vastused riskidele (pdf)
ISA (EE) 402 teenusepakkuja kasutamine (pdf) ISA (EE) 450 väärkajastuse hindamine (pdf)
ISA (EE) 500 auditi tõendusmaterjal (pdf) ISA (EE) 501 tõendusmaterjal, asjaolud (pdf)
ISA (EE) 505 välised kinnitused (pdf) ISA (EE) 510 algsaldod (pdf)
ISA (EE) 520 analüütilised protseduurid (pdf) ISA (EE) 530 valimikontroll (pdf
ISA (EE) 540 arvestushinnangud (pdf) ISA (EE) 550 seotud osapooled (pdf)
ISA (EE) 560 järgnevad sündmused (pdf)    ISA (EE) 570 tegevuse jätkuvus (pdf)
ISA (EE) 580 kirjalikud esitised (pdf) ISA (EE) 600 grupi auditid (pdf)
ISA (EE) 610 siseaudiitori töö kasutamine (pdf ISA (EE) 620 eksperdi kasutamine (pdf
ISA (EE) 700  arvamuse kujundamine (pdf ISA (EE) 705 modifikatsioonid (pdf)
ISA (EE) 706 asjaolu rõhutamine (pdf) ISA (EE) 710  võrdlusinformatsioon (pdf)
ISA (EE) 720 audiitori kohustused muu info (pdf) ISA (EE) 800 eriotstarbeline raamistik (pdf
ISA (EE) 805  spetsiifilised elemendid (pdf) ISA (EE) 810 kokkuvõtlikud finantsaruanded (pdf)

Ülevaatamise teenuse standardid:     

ISRE (EE) 2400 (muudetud) finantsaruannete ülevaatamine (31.12.2014 ja hiljem lõppevad perioodid: pdf), (varasemad: pdf

ISRE (EE) 2410 vaheinformatsiooni ülevaatamine (pdf)

Kindlustandvate teenuste standardid:

ISAE (EE) 3000 muud kindlustandvad teenused (pdf)    ISAE (EE) 3400 tuleviku finantsinfo (pdf)

Seonduvate teenuste standardid:      

ISRS (EE) 4400 kokkuleppelised protseduurid (pdf)       ISRS (EE) 4410 finantsinfo koostamine (pdf)

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite aluseks olevate IFAC-i standardite tõlge on rahastatud Eesti-Šveitsi koostööprojekti vahenditest.

Menüü