Projektid kommenteerimiseks:
 
 1. Juhendmaterjali vandeaudiitoritele töövõttude dokumentatsiooni arhiveerimise viisidest (pdf) lisatud oktoober 2017
Metodoloogiakomisjoni juhendid:
 1. Abiks audiitoritele valitsejate tuvastamisel AS´is ja OÜś (pdf) lisatud veebruar 2018 
 2. Vandeaudiitori kohustused auditi töövõttudes seoses majandusüksuse tegevuse jätkuvusega (uuendatud okt.2016) (doc)
 3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollimise juhend (doc)  (doc - nähtavate muudatustega)
 4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollimise aruanne (doc)  (doc - nähtavate muudatustega)
 5. Auditi olulisuse määramise põhimõtted (pdf)
 6. Kontserni audiitorite vaheline koostöö (pdf)
 7. Projekt "Lõppbilansi auditeerimine ja vara jaotusplaani kontrollimine vandeaudiitori poolt" (lisatud 26.03.2013) (pdf)
 8. Projekt "Diskonteeritud rahavoogude hindamise meetodil koostatud kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse hindamisakti auditeerimine" (lisatud 04.04.2013) (pdf | xls)
 9. Juhend ISAde kasutamise kohta väikese ja keskmise suurusega majandusüksuste auditites 1. köide ja 2. köide
 10. Kvaliteedikontrolli juhend väikese ja keskmise suurusega praksistele (doc)
 11. Pakendiaruande audiitorkontrolli juhend (pdf)  (doc - nähtavate muudatustega)
 12. Ülevaatamise teenuse juhend (lisatud 20.02.2015) (doc)
 13. Suunised vandeaudiitorile raporteerimise osas Riigikontrollile ja/või MKM valitsemisalas oleva äriühingu või sihtasutuse juhtorganile seoses KVS-i ja seotud osapooltega" (täiendatud 23.04.2015) (pdf)
 14. Audiitorkogu ja Riigikontrolli ühiste tegevuste protokoll riigi majandusaasta koondaruande auditeerimiseks (pdf)
 15. Riskid, väited ja neile vastavad näidisprotseduurid (xls)
 16. Audiitori aruande allkirjastamine (pdf)
 17. Kohaliku omavalitsuse finantsaruande auditis kontrollitavad valdkonnad (pdf)
 18.  Juhend vandeaudiitori aruande täitmiseks RIK-is (veebruar 2017) (pdf)
Menüü