Koostööpartnerid

Audiitorkogu on alates aastast 2004 Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (International Federation of Accountants, IFAC) täisliige ja Euroopa Audiitorite Föderatsiooni (Accountancy Europe, https://www.accountancyeurope.eu) korrespondentliige. Liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides võimaldab meil olla kursis Eesti audiitorite jaoks oluliste rahvusvaheliste arengute ning muutuvate kutsestandarditega.

Välisriikide kutseorganisatsioonidest on meil aktiivsemad koostöösuhted Läti, Leedu ja Gruusia audiitorkogudega.

Eestis teeme koostööd kõigi organisatsioonidega, kes jagavad meie eesmärke arvestusala ja audiitortegevuse arendamisel.

Audiitorkogu teeb tihedat koostööd Eestis arvestusala arengut koordineeriva Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonnaga. Mitmed vandeaudiitorid löövad aktiivselt kaasa Raamatupidamise Toimkonna töös. Lähedasteks koostööpartneriteks on Eesti Siseaudiitorite Ühing ja Eesti Raamatupidajate Kogu

Audiitorkogul on koostöökokkulepped mitmete Eesti kõrgkoolidega, samuti Majandusarvestuse Õpetajate Koguga.

Menüü