Audiitortegevuse järelevalve nõukogu

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu on audiitortegevuse seaduse alusel loodud organ, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks. Järelevalvenõukogu liikmed nimetab rahandusminister viieks aastaks.

06. oktoobrist 2022 alates kuuluvad audiitortegevuse järelevalve nõukogu koosseisu:

Urmas Kaarlep (Rahandusministeerium, järelevalvenõukogu esimees),

Siim Tammer (Finantsinspektsioon),

Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda),

Heddi Lutterus (Justiitsministeerium),

Gerli Eisberg (Riigikontroll),

Ellen Kass (Rahandusministeerium),

Ivar Kiigemägi (Rahandusministeerium).

Järelevalvenõukogu kontaktaadress on ajn@ajn.ee

Järelevalvenõukogu töökord on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Üksikasjalikum kokkuvõte järelevalvenõukogu tegevusest esitatakse järelevalve aastaraamatutes, mis avalikustatakse audiitortegevuse portaalis.

 

Menüü