Audiitorkogu teenetemärk

Audiitorkogu teenetemärk on asutatud Audiiotrkogu juhatuse poolt, tunnustamaks silmapaistvaid Eesti audiitortegevuse arendajaid.

Tavakorras omistatakse teenetemärke alates 2015. aastast, viieaastaste vahedega.

Novembris 2015 tänati teenetemärgiga järgnevaid Eesti audiitortegevuse esimese veerandsaja aasta arengu toetajaid:

  1. Urve Kipper: Kutseühenduse oluline alusepanija ja eestvedaja ning Audiitorkogu kauaaegne juht;
  2. Tõnis Jakob: Üks pikima staažiga Audiitorkogu juhatuse liikmeid ning tunnustatud audiitor ja koolitaja;
  3. Urmas Kaarlep: Üks tunnustatumaid arvamusliidreid vandeaudiitorite seas ning kauaaegne Audiitorkogu juhatuse liige;
  4. Kurmet Ojamaa: Arvestusala seadusandluse kujundamise oluline eestvedaja;
  5. Mari-Liis Suurpalu: Audiitorkogu büroo ja toimimisprotsesside ülesehitaja aastatel 2010-2015;
  6. Toomas Vapper: Audiitorkogu esimene president ning kauaaegne juht, auditeerimisstandardite arendaja;
  7. Kaido Vetevoog: Audiitorkogu president ning auditi tarkvara E-dok loomisele aktiivne kaasaaitaja;
  8. Evi Proosa: Staažikas audiitor ja kutsetegevusse panustaja kutseühenduse algusaegadel.

Teenetemärgi statuut

Menüü