Audiitorkogu teenetemärk

Audiitorkogu teenetemärk on asutatud Audiiotrkogu juhatuse poolt, tunnustamaks silmapaistvaid Eesti audiitortegevuse arendajaid.

Tavakorras omistatakse teenetemärke alates 2015. aastast, viieaastaste vahedega. 

Novembris 2015 tänati teenetemärgiga järgnevaid Eesti audiitortegevuse esimese veerandsaja aasta arengu toetajaid:

1. Urve Kipper;

2. Tõnis Jakob;

3. Urmas Kaarlep;

4. Kurmet Ojamaa;

5. Mari-Liis Suurpalu;

6. Toomas Vapper;

7. Kaido Vetevoog;

8. Evi Proosa;

Oktoobris 2022 tänati teenetemärgiga silmapaistva panuse eest audiitortegevuse arendamisel Eestis:

9. Kersti Soodla;

10. Mati Nõmmiste;

11. Sulev Luiga;

12. Tiit Raimla;

13. Veiko Hintsov

Teenetemärgi statuut

Menüü