Eksamikomisjon ei ole Audiitorkogu struktuuriüksus, ehkki suurem osa selle liikmetest on Audiitorkogu liikmed. Eksamikomisjon tegutseb audiitortegevuse seaduse alusel, ülesandega toetada Rahandusministeeriumi vandeaudiitori kutseeksami korraldamisel.

Eksamikomisjoni esimees on Marika Taal (Rahandusministeerium), ülejäänud eksamikomisjoni liikmed on

Ivi Kärt (vandeaudiitor, audiitorbüroo Rostok & Kärt)
Laile Kaasik (vandeaudiitor, LK Konsultatsioonid OÜ)
Maire Otsus-Carpenter (vandeaudiitor, FIE)
Mare Kingo (Audiitorkogu kantsler)
Stan Nahkor (vandeaudiitor, advokaadibüroo Sorainen)
Triin Tats (SEB siseaudiitor)
Egle Vainula (vandeaudiitor)

 

Menüü