Üldkoosolek

Üldkoosolek on Audiitorkogu kui omavalitsuslikul põhimõttel tegutseva kutseühenduse kõrgeim organ, kuhu kuuluvad ja hääleõigust omavad kõik Audiitorkogu liikmed s.t nii vandeaudiitorid kui audiitorühingud.

Üldkoosolek koguneb korraliselt üks kord aastas (tavaliselt oktoobris-novembris), et kinnitada Audiitorkogu eelarve ja majandusaasta aruanne ning otsustada muid üldkoosoleku pädevuses olevaid küsimusi.

Menüü