Audiitorkogu põhikiri alates 04.09.2017

Vandeaudiitori täiendusõppe kord (pdfalates 13.06.2017 ja Audiitorkogu koolituste kodukord (pdf) alates 01.07.2017

Tegevusaruande ja läbipaistvusaruande koostamise, esitamise ja avaldamise kord (pdf) – kord jõustus vastuvõtmise kuupäevast (30.08.2017) ja kehtib tegevus- ja läbipaistvusaruannetele, mille esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017 või hiljem.
Lisa 1 - Vandeaudiitori tegevusaruande vorm (pdf | xls)
Lisa 2 - Audiitorettevõtja tegevusaruande vorm (pdf | xls)
Lisa 3 - Audiitorettevõtja klientide nimekirja vorm (pdf | xls)
Lisa 4 - Läbipaistvusaruande vorm (pdf | doc)

Tegevusaruande ja läbipaistvusaruande koostamise, esitamise ja avaldamise kord (pdf) kuni 29.08.2017
Lisa 1 - Vandeaudiitori tegevusaruande vorm (pdf | xls)
Lisa 2 - Audiitorettevõtja tegevusaruande vorm (pdf | xls)
Lisa 3 - Audiitorettevõtja klientide nimekirja vorm (pdf | xls)
Lisa 4 - Läbipaistvusaruande vorm (pdf | doc)

Kvaliteedikontrolli kord (pdf) alates 13.09.2017
Lisa 1 - Töörühma töö protokolli vorm (doc)
Lisa 2 - Töörühma aruande vorm (doc)
Lisa 3 - Auditeerimise standardite kontroll-lehed alates 13.09.2017 (xls)
Lisa 4 - Auditeerimise standardite kontroll-lehed kuni 13.09.2017 (xls)
Lisa 5 - Ülevaatamise standard ISRE(EE)2400 (muudetud) (xls)
Lisa 6 - Ülevaatamise standard ISRE(EE)2400 (xls)
Lisa 7 - Muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-lehed (xls)
Lisa 8 - Muude seonduvate teenuste standardite kontroll-lehed (xls)

Lisa 9 - KVK standardite ja eetikakoodeksi kontroll-leht (xls)
Lisa 10 - Kvaliteedikontrolli standardite ja eetikakoodeksi kontroll-leht kuni 12.09.2017 (xls)
Lisa 11 - muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-leht ISAE3000 (muudetud) (xlsx)

Lisa 12 - Auditeerimisestandardite kontroll-leht (alates 01.07.2018 audititele) (xls)
Lisa 13 - Ulevaatamise standard ISRE(EE)2400 (alates 01.07.2018 ülevaatustele) (xls)
Lisa 14 - Eetikakoodeks ja ISQC1 (alates 01.07.2018 audiitorteenustele) (xlsx)
Lisa 15 - KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-leht (xlsx)

Kvaliteedikontrolli kord (pdf) kuni 12.09.2017
Lisa 1 - Töörühma liikme sõltumatuse deklaratsiooni vorm (doc)
Lisa 2 - Töörühma töö protokolli vorm (doc)
Lisa 3 - Töörühma aruande vorm (doc)
Lisa 4 - Järelevalvenõukogu poolt nimetatud isiku kvaliteedikontrolli aruande vorm (doc)
Lisa 6 - Auditeerimiseeskirja kontroll-lehed - alates 08.03.2010 (xls)
Lisa 7 - Auditeerimise standardite kontroll-lehed (xls)
Lisa 8 - Ülevaatamise standardite kontroll-lehed (xls)
Lisa 8A - Ülevaatamise standardid ISRE(EE)2400 (muudetud) (xls)
Lisa 9 - Muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-lehed (xls)

Lisa 10 - Muude seonduvate teenuste standardite kontroll-lehed (xls)
Lisa 11 - Kvaliteedikontrolli standardite ja eetikakoodeksi kontroll-lehed (xls)

Kaebuste menetlemise ja uurimise kord (pdf) alates 13.09.2017

Kaebuste menetlemise ja uurimise kord (pdf) ja seletuskiri (pdf) kuni 12.09.2017

Distsiplinaarmenetluse kord (pdf) alates 13.09.2017

Distsiplinaarmenetluse kord (pdf) ja seletuskiri (pdf) kuni 12.09.2017

Asjaajamiskord (pdf)

Menüü