Lepingute näidised

 1. Kliendileping kohustusliku auditi osutamiseks (docx
 2. Kliendileping ülevaatuse audiitorteenuse osutamiseks (doc)
   

Esitiskirjade näidised

 • Majandusaastatele alates 2020 tehtavate auditite/ülevaatuste kohta
 1. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit (docx)
 2. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - ülevaatus (docx)
 • Kuni 2019 majandusaasta auditi/ülevaatuse kohta
 1. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit (doc)
 2. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - ülevaatus (doc)

 

Aruannete vormid

 1. Sõltumatu audiitori aruande vormid: märkuseta lühikemärkuseta pikkmärkusegavastupidineloobuminegrupiauditKOV aruanne
 2. Sõltumatu vandeaudiitori ülevaatuse aruande vormid - (doc

 

 

Menüü