Lepingute näidised

 1. Kliendileping kohustusliku auditi osutamiseks (docx
 2. Kliendileping ülevaatuse audiitorteenuse osutamiseks (doc)
   

Esitiskirjade näidised

 • Majandusaastatele alates 2020 tehtavate auditite/ülevaatuste kohta
 1. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - audit (docx)
 2. Juhtkonna esitiskirja näidispõhi - ülevaatus (docx)

 

Aruannete vormid

 • Audit
 1. Suurettevõtja ja keskmise suurusega ettevõtja aruannete näidised  märkuseta lühike märkuseta pikkmärkusegavastupidineloobuminegrupiaudit 
  Ingliskeelne tõlge  (docx)
 2. Väikeettevõtja aruannete näidised märkuseta lühikemärkuseta pikkmärkusegavastupidineloobuminegrupiaudit 
  Ingliskeelne tõlge märkuseta lühike, grupiaudit, märkusegavastupidineloobumine 
 • Ülevaatus

  Sõltumatu vandeaudiitori ülevaatuse aruande vormid - (doc

 

 

Menüü