Õigusaktid

Audiitortegevuse seadus

Euroopa Liidu auditi direktiiv 2006/43/EÜ ja seda täiendavad direktiivid 2008/30/EÜ, 2013/34/EL ja 2014/56/EL

Euroopa Liidu (otsekohalduv) määrus 537/2014 avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõuetest

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2022/2464, 14. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 537/2014, direktiivi 2004/109/EÜ, direktiivi 2006/43/EÜ ja direktiivi 2013/34/EL seoses äriühingute kestlikkusaruandlusega

 

Menüü