Õigusaktid

Audiitortegevuse seadus

Euroopa Liidu auditi direktiiv2006/43/EÜ ja seda täiendavad direktiivid 2008/30/EÜ, 2013/34/EL ja 2014/56/EL

Euroopa Liidu (otsekohalduv) määrus 537/2014 avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõuetest

 

Menüü