Avaliku huvi üksused

Avaliku huvi üksused on äriühingud, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul, krediidiasutused ja kindlustusfirmad

Avaliku huvi üksuse staatusega kaasneb kohustus moodustada organisatsioonis auditi komitee, samuti rakenduvad mitmed erinõuded auditile ja audiitoritele. Kõiki avaliku huvi üksusi auditeerivad audiitorfirmad on allutatud sagedasemale ja põhjalikumale kvaliteedikontrollile ning nad peavad igal aastal oma tegevuse kohta esitama läbipaistvusaruande.

Menüü