1. Abimaterjal audiitori ja audiitori kutsetegevuse laiemale avalikkusele tutvustamiseks (pdf)
  2. Ülevaade audiitori põhikohustustest rahapesu ja terrorismi tõkestamisel (pdf)
  3. Ülevaade audiitori kutseteenuseid puudutavatest seadustest (pdf)
  4. IFAC'i käsiraamatu võtmeterminite eestikeelsed tõlkevasted (pdf)
  5. Terminite baas (pdf | xls)
  6. Teenuste ja standardite abitabel (xls)
  7. Infomaterjal "Vandeaudiitori kutse taotlemine" UUENDAMISEL (dokumendiprojekt 06.10.2016) (pdf)
  8. Kutseühendusesisese kvaliteedikontrolli üldistatud kokkuvõte (lisatud 09.06.2014) (pdf)
  9. Vandeaudiitori täiendusõppe kohustus - tõlgendus ja näited (lisatud 27.05.2015) (pdf)
  10. Täiendusõppe tunnustamise avalduse vorm (lisatud 05.04.2016) (docx)
  11. Arengu - ja humanitaarabi toetusest finantseeritud  projektide kokkuleppeliste protseduuride Välisministeeriumi juhendmaterjal vandeaudiitoritele (lisatud 11.09.2017) (doc)

 

E-dok tarkvara kasutamise käsiraamat (pdf)

vene keeles (pdf) Руководство по пользованию программным обеспечением

inglise keeles (pdfE-dok user manual

 

Muid kasulikke linke:

Raamatupidamise toimkond www.easb.ee

Rahandusministeerium www.fin.ee

Menüü