Muud kasulikku

  1. Abimaterjal audiitori ja audiitori kutsetegevuse laiemale avalikkusele tutvustamiseks (pdf)
  2. Ülevaade audiitori kutseteenuseid puudutavatest seadustest (pdf)
  3. Terminite tõlkevasted (lisatud 19.03.2020) (xls)
  4. Terminite baas (pdf | xls)
  5. Teenuste ja standardite abitabel (xls)
  6. Infomaterjal "Vandeaudiitori kutse taotlemine" UUENDAMISEL (dokumendiprojekt 06.10.2016) (pdf)
  7. Kutseühendusesisese kvaliteedikontrolli üldistatud kokkuvõte (lisatud 09.06.2014) (pdf)
  8. Vandeaudiitori täiendusõppe kohustus - tõlgendus ja näited (lisatud 27.05.2015) (pdf)
  9. Täiendusõppe tunnustamise avalduse vorm (lisatud 05.04.2016) (docx)
  10. Arengu - ja humanitaarabi toetusest finantseeritud  projektide kokkuleppeliste protseduuride Välisministeeriumi juhendmaterjal vandeaudiitoritele (lisatud 11.09.2017) (doc)

 

E-dok tarkvara kasutamise käsiraamat (pdf)

vene keeles (pdf) Руководство по пользованию программным обеспечением

inglise keeles (pdfE-dok user manual

 

Muid kasulikke linke:

Raamatupidamise toimkond www.rahandusministeerium.ee/easb

Rahandusministeerium www.fin.ee

Menüü