Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitused: Kõikidele Audiitorkogu liikmetele soodustus 10% mitteliikme hinnast (kes ei ole ESAÜ liikmed)

Eesti Raamatupidajate Kogu koolitused: Audiitorkogu liikmetele kehtivad ERK liikmehinnad.

Advokatuuri koolitused

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täienduskoolitused

Eesti Juristide Liidu koolitused

EBS koolitused

TalTech koolitused

Menüü