Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitused

Eesti Raamatupidajate Kogu koolitused: Audiitorkogu liikmetele kehtivad ERK liikmehinnad.

Advokatuuri 2022 I poolaasta koolituskava

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täienduskoolitused

Eesti Juristide Liidu koolitused

 

Menüü