Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitused

Eesti Raamatupidajate Kogu koolitused: Audiitorkogu liikmetele kehtivad ERK liikmehinnad.

Advokatuuri 2020 II poolaasta koolituskava: täpsem lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täienduskoolitused

Eesti Juristide Liidu koolitused

 

 

 

Menüü