Audiitorkogu tegutseb oma organite kaudu, milleks on
- üldkoosolek;
- president (kuulub juhatusse);
- juhatus;
- revisjonikomisjon; ja
- audiitortegevuse järelevalve nõukogu.

Audiitorkogu üldkoosolek ja juhatus võivad moodustada nõuandva õigusega komisjone. Läbi aastate on pidevalt tegutsenud metodoloogiakomisjon, mis toetab kutsealase metodoloogia kujundamist ja arendamist.

Eksamikomisjon ei ole Audiitorkogu struktuuriüksus, ehkki suurem osa selle liikmetest on Audiitorkogu liikmed. Eksamikomisjon tegutseb audiitortegevuse seaduse alusel, ülesandega toetada Rahandusministeeriumi vandeaudiitori kutseeksami korraldamisel.

 

Menüü