Audiitorkogu tegutseb oma organite kaudu, milleks on
- üldkoosolek;
- president (kuulub juhatusse);
- juhatus;
- revisjonikomisjon; ja
- audiitortegevuse järelevalve nõukogu.

Audiitorkogu üldkoosolek ja juhatus võivad moodustada nõuandva õigusega komisjone. Läbi aastate on pidevalt tegutsenud metodoloogiakomisjon, mis toetab kutsealase metodoloogia kujundamist ja arendamist.

Kutseeksameid võtab vastu eksamikomisjon. Eksami sooritamise või mittesooritamise otsustab järelevalvenõukogu.

 

 

Menüü