Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid, mis kehtivad 15.12.2021 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete audititele

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite eessõna (pdf)

Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeks - sh sõltumatuse standardid (pdf) 

Kvaliteedi juhtimise standard ISQM 1 

Kindlustandvate töövõttude rahvusvaheline raamistik (muudetud) (pdf) - Lisatud AJN kinnitatud standardite struktuur (Lisa 1)

Auditeerimise standardid:
standardi täisnimetus on esitatud pdf-dokumendis

ISA (EE) 200 üldised eesmärgid (pdf) ISA (EE) 210 töövõtu tingimused (pdf)
ISA (EE) 220 kvaliteedi kontroll (pdf)   ISA (EE) 230 auditi dokumentatsioon (pdf)
ISA (EE) 240 pettustega seonduv (pdf) ISA (EE) 250 (muudetud) seaduste nõuded (pdf)
ISA (EE) 260 (muudetud) infovahetus valitsejatega (pdf) ISA (EE) 265 valitsejad, sisekontroll (pdf)
ISA (EE) 300 auditi planeerimine (pdf) ISA (EE) 315 (muudetud) väärkajastuse risk (pdf)
ISA (EE) 320 olulisus (pdf) ISA (EE) 330 vastused riskidele (pdf)
ISA (EE) 402 teenusepakkuja kasutamine (pdf) ISA (EE) 450 väärkajastuse hindamine (pdf)
ISA (EE) 500 auditi tõendusmaterjal (pdf) ISA (EE) 501 tõendusmaterjal, asjaolud (pdf)
ISA (EE) 505 välised kinnitused (pdf) ISA (EE) 510 algsaldod (pdf)
ISA (EE) 520 analüütilised protseduurid (pdf) ISA (EE) 530 valimikontroll (pdf
ISA (EE) 540 (muudetud) arvestushinnangud (pdf) ISA (EE) 550 seotud osapooled (pdf)
ISA (EE) 560 järgnevad sündmused (pdf)    ISA (EE) 570 (muudetud) tegevuse jätkuvus (pdf)
ISA (EE) 580 kirjalikud esitised (pdf) ISA (EE) 600  grupi auditid (pdf)
ISA (EE) 610 (muudetud) siseaudiitori töö kasutus (pdf ISA (EE) 620 eksperdi kasutamine (pdf
ISA (EE) 700 (muudetud) arvamuse kujundamine (pdf ISA (EE) 701 info esitamine aruandes (pdf)
ISA (EE) 705 (muudetud) modifikatsioonid (pdf) ISA (EE) 706 (muudetud) asjaolu rõhutamine (pdf)
ISA (EE) 710 võrdlusinformatsioon (pdf) ISA (EE) 720 (muudetud) audiitori kohustused muu info (pdf)
ISA (EE) 800 eriotstarbeline raamistik (pdf) ISA (EE) 805  spetsiifilised elemendid (pdf)
ISA (EE) 810 kokkuvõtlikud finantsaruanded (pdf)  

Vastavad ja järgnevad muudatused teistes rahvusvahelistes standardites seoses ISA 315 muutmisega (kokkuvõte) (pdf)

Ülevaatamise teenuse standardid:     

ISRE (EE) 2400 (muudetud) finantsaruanded (pdf)       ISRE (EE) 2410 vaheinformatsiooni ülevaatamine (pdf)

Kindlustandvate teenuste standardid:

ISAE (EE) 3000 (muudetud) muud kindlustandvad teenused (pdf) - aruannetele alates 01.09.2018 ja pärast seda

ISAE (EE) 3400  tuleviku finantsinfo (pdf)

Seonduvate teenuste standardid:      

ISRS (EE) 4400 (muudetud) kokkuleppelised protseduurid (pdf)      ISRS (EE) 4410  finantsinfo koostamine (pdf)

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite aluseks olevate IFAC-i standardite tõlge on rahastatud Eesti-Šveitsi koostööprojekti vahenditest.

Menüü