Juhend audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks avalikus sektoris

Audiitorteenuseid peavad riigihankena tellima kõik avaliku sektori üksused, sh kohalikud omavalitsused, riigiasutused, riigi asutatud sihtasutused ja riigi osalusega äriühingud. Audiitorite teenuste hankimine erineb mõnevõrra klassikalistest teenuste ja asjade hankimisest, sest hanget koostades tuleb arvestada ka audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega. Selleks, et ühtlustada audiitorteenuse hankija ja pakkuja arusaamad, on Audiitorkogu koostöös Rahandusministeeriumiga koostanud soovitusliku juhendi, mida silmas pidada audiitorteenuse riigihanget läbi viies. Juhendi leiate SIIT

Menüü