Mida audiitor ütles?

„Puhas“ otsus – vandeaudiitor ei tuvastanud oma kontrolli käigus ühtki olulist viga, mille esinemine võiks mõjutada aruande teadliku lugeja ettevõttega seonduvaid majandusotsuseid (investeerimine, äripartnerlus, koostöö vms). Puhtaid otsuseid on üle 80% kõigist Eestis antavatest audiitori järeldusotsustest.

„Märkusega“ otsus – oma protseduuride käigus tuvastas audiitor vigu või ei olnud tal mõne asjaolu osas lõpuni võimalik kindlust omandada, kuid kokkuvõttes järeldab ta siiski, et arvestades loetletud „märkuseid“, saab aruande lugeja sellegipoolest aruandest tervikuna hea ülevaate ettevõtte finantsseisust.

Arvamuse avaldamata jätmine ehk n.-ö disclaimer – audiitor ei suutnud mõne asjaolu osas kindlust omandada ja see asjaolu on kogu aruande jaoks nii märkimisväärne, et ta loobub aruande kui terviku suhtes arvamust avaldamast. Siiski peab audiitor oma kontrolliprotseduurid lõpuni viima ja kõik tuvastatud olulised asjaolud aruandesse kirja panema, mistõttu tark aruande lugeja saab ka siit tihti aruande kui terviku kohta vajaliku info kätte, kui ta oskab arvamuse avaldamata jätmise asjaolu õigesti arvestada.

Vastupidine otsus – audiitor tuvastas mõne aruandes avalikustatud asjaoluga seoses nõnda suure vea, et ta järeldab, et kokkuvõttes ei anna aruanne head ülevaadet ettevõtte finantsseisust.

Olemuslik erinevus disclaimer'i ja vastupidise otsuse vahel on, et esimese puhul audiitor ei suuda mõne asjaolu osas vajalikku kindlust omandada (näiteks on tuvastatud, et allahindlus on kindlasti vajalik, aga pole võimalik öelda kui suur see peaks olema), ent teise puhul teab audiitor kindlalt, et asjaolu on vale osundatud ulatuses (näiteks ettevõte väidab, et tal on pangas raha 1 miljon eurot, aga audiitor näeb väljavõttelt, et 10 000 eurot).

Menüü