Audiitorbüroo Fides OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10051145
Tegevusloa number: 234

Kontaktandmed

Aadress: Vanemuise 21A, Tartu
E-posti aadress: vilja@fides.ee
Telefon: +372 742 7333
Veebileht: www.fides.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, finants- ja ärinõustamine, õigusnõustamine, raamatupidamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, kaubandus, MTÜ-d ja sihtasutused, transport ja logistika, tööstus
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü