Haiba Audit Osaühing

Üldandmed

Äriregistri kood: 10088065
Tegevusloa number: 43

Kontaktandmed

Aadress: Jaama 1A-506, Tallinn
E-posti aadress: virge@haiba.ee
Telefon: +372 5299935
Veebileht: www.haiba.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, raamatupidamine
Majandusharu erioskused: ehitus ja kinnisvara, kaubandus, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, erikontroll, pakendiaudit, JäätS nõuete kontroll
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü