Haiba Audit Osaühing

Üldandmed

Äriregistri kood: 10088065
Tegevusloa number: 43

Kontaktandmed

Aadress: Telliskivi tn 8, Tallinn
E-posti aadress: virge@haiba.ee
Telefon: +372 652 3635
Veebileht: www.haiba.ee

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü