KPMG Baltics OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10096082
Tegevusloa number: 17

Kontaktandmed

Aadress: Narva mnt 5, Tallinn
E-posti aadress: kpmg@kpmg.ee
Telefon: +372 626 8700
Veebileht: www.kpmg.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll
Leping avaliku huvi üksusega: Jah
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/kpmgestonia/
Menüü