Audit Vikneti osaühing

Üldandmed

Äriregistri kood: 10147980
Tegevusloa number: 53

Kontaktandmed

Aadress: Koskla tn 20-2, Tallinn
E-posti aadress: marina@auditvikneti.ee
Telefon: +372 661 0028

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü