Osaühing AUDIKS

Üldandmed

Äriregistri kood: 10418166
Tegevusloa number: 74

Kontaktandmed

Aadress: Ataste küla, Kareda vald, Järvamaa
E-posti aadress: kalju@audiks.ee
Telefon: +372 509 7592

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü