Osaühing AUDIKS

Üldandmed

Äriregistri kood: 10418166
Tegevusloa number: 74

Kontaktandmed

Aadress: Paju, Ataste küla, Järva vald, Järvamaa, 73103
E-posti aadress: kalju.siirak@gmail.com
Telefon: +372 509 7592

Tegevus

Teenused: audiitorteenused
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü