Balti Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10433131
Tegevusloa number: 148

Kontaktandmed

Aadress: Laeva tn 7, 10151, Tallinn, Harju maakond
E-posti aadress: info@baltiaudit.ee
Telefon: 6318198
Veebileht: www.baltiaudit.ee

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü